Фитнес БГхранителни добавки

 

АНАБОЛНИ БУСТЕРИ

Наред с креатин и протеин, аминокиселините, ВСААs и Glutamin са любимите добавки на спортистите.ВСААs (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine) са незаменими (т.е. не се синтезират в тялото) аминокиселини, които се използват главно за натрупване на телесен протеин, съответно на телеснатъкан. Докато другите незаменими аминокиселини в по-голямата си част се използват заизграждане на биологичноактивни молекули (хормони и др.), ВСААs действително са градивните елементи на телесните тъкани(мускули, органи и др.). Ето защо, снабдяването с достатъчно ВСААsе задължително условие, за да се гарантира нарастването и запазването на мускулната тъкан.

ВСААs не само са чистият градивен материална телесните клетки, но също и

-подпомагат, съответно засилват изграждането на клетки чрез т.нар. “инсулогенен ефект”, действайки благотворно на синтеза на анаболния хормон, инсулина, независимо от въглехидратите

- стимулират синтеза на мускулен протеин, респективно на мускулна маса

- могат ендогенно да се преобразуват в (анаболни) градивни субстрати HMB (Hydroxy-Methylbutyrat)и KIC (Keto-Isocaproate)

- спомагат за разграждането на амоняка, който сеполучава при тренировка и действа като забави-тел на обмяната на веществата

- могат ендогенно да се преобразуват в другиаминокиселини, като напр. Alanin и Glutamin.

- подобряват енергетичния потенциал като доставят (чрез глюкозо-аланинния цикъл) аминокиселини, които редом с въглехидратите гарантират оптималното енергийно снабдяване.

- съхраняват съществуващата телесна тъкан, съответно ендогенните протеини, като намаляват разграждането (породено от интензивна тренировка, стрес, болест и др.) на вече натрупаните протеини.

- ограничават достъпа на преносители на умора през кръвно-мозъчната бариера, които възник-ват в резултат на тренировка, труд, умствена концентрация и др., и така удължават усещането за бодрост и способността за концентрация.

- стимулират изгарянето на “кафяви” телеснимазнини по талията и долната част на гърба. Кафявите мазнини се различават от другите (бели)мазнини в тялото по своя състав те се заседяват по-твърдо и трудно могат да се отстранят.ВСААs се отразяват положително на работата насърдечното кръвообращение, имунната система, защитата от ракови заболявания, цирозата на черния дроб и т.н. И накрая, задължително трябва да се отбележи,че ВСААs се включват в обмяната на веществата по различен начин в сравнение с другите аминокиселини.

Незаменимите (есенциални) аминокиселини ЕЕАs (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Lysine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Threonine, LTryptophan,както и L-Cystein и L-Tyrosine при децата) са градивен материал за телесните протеини, т.е. всички те са небходими за изграждането на мускулатурата.

Ако само една от тези аминокиселини не е в наличност или е в недостатъчно количество, тялото започва да разгражда и в най-лошите случаи не може да преживее.

Amino Anabole особено популярен в бойните спортове, защото доставя допълнителна сила и помага да се запазят добрите рефлекси и силата на удара на оптимално ниво за дълго време. Въпреки че подгрупата на ВСААs, която е включена в състава на ЕЕАs, е от най¬голямо значение за мускулния растеж, останалите ЕЕАs са не по-малко необходими за този процес.Точно като при ВСААs, ЕЕАs имат и други функционални особености, които за разлика от ВСААs обаче не са от такова значение за растежа на мускулите. Тук можем да откроим двете най-важни свойства на ЕЕАs по отношение на натрупването на мускулна маса:

ЕЕАs стимулират синтеза на мускулен протеин, съответно на изграждането на мускулна маса, и постигат това дори само благодарение на повишеното си съдържание в извънклетъчната тъкан. Ако се приемат малко преди и/или по време на тренировката, оросяването на мускулната тъкан с кръв ще се подобри. От ЕЕАs организмът може да произведе всички останали аминокиселини, необходими за растежа и доброто здравословно състояние. Теоритично би било достатъчно да се приемат само ЕЕАs. Практиката обаче показва, че протеините, респективно аминокиселините, които включват както незаменимите, така и полунезаменимите аминокиселини, са по¬подходящи от ЕЕАs за синтеза на телесен протеин. Въпреки това, съдържанието на ЕЕАs в протеините или аминокиселините трябва по възможност да е високо, защото това е идеалния начин за постигане на мускулен растеж, съотв. за натрупване на мускули. От казаното дотук следва, че оптималното снабдяване с ЕЕАs и ВСААs е най-важното условие за върхови постижения и максимално увеличаване на мускулната маса. Понеже ВСААs попадат незасегнати и екстремно бързо в кръвта, те могат чудесно да изпълняват гореописаните функции и по-добре да стабилизират познатата като преносител на азота и също толкова важна за мускулното изграждане полунезаменима аминокиселина L-Glutamin в кръвта, отколкото това е възможно с орално приетия L-Glutamin (незаменимите ВСААs могат да се преобразуват ендогенно в полунезаменимата аминокиселина L-Glutamin). Големият въпрос, който все още не е напълно изяснен, е:

Как да доставим на организма оптимални количества ВСАА, ЕЕАs и NEEA (заменимиаминокиселини като Glutamin, Arginin, Alaine, Asparagin, Glycine, Proline, Serine)?

Очевидно набавянето на аминокиселини чрез протеини може да се разглежда като възможност, тъй като почти всички протеини съдържат гореспоменатите аминокиселини – суроватъчният протеин например има 20 % ВСААs и 40 % ЕЕАs и освен това неговите аминокиселини се нуждаят само от 10-15 мин повече време от свободните ВСААs, за да попаднат в кръвта. За да се използва функционалното действие на антикатаболните (катаболни процеси ¬разграждане на веществата и превръщането им в по-прости, което е свързано с освобождаването на енергия), съответно анаболните ЕЕАs/ВСААs по време на тренировка, трябва в зависимост от теглото, интензивността и продължителността на тренировките да се приемат между 10 г и 15 г ВСААs и 20-25 г ЕЕАs, отговарящи на 50до 100 г протеини. След постъпилото по този начин голямо количество протеини рганизмът започва да ги окислява усилено, съответно да изгаря повече протеини в обмяната на веществата. Amino Anabol e особено популярен в бойните спортове, защото доставя допълнителна сила и помага да се запазят добрите рефлекси и силата на удара на оптимално ниво за дълго време. Повече за това ще научите в разделите за протеините.Окислението на протеините не бива да се оце нява негативно, защото добавянето му към храната, съответно увеличеното му приемане с цел изграждане на мускулите, е свързано непосред ствено с неговото по¬голямо окисление. Степента на окисление обаче не бива да е прекалено голяма по време на тренировка, защото в противен случай  оставянето на енергия може да се наруши (организмът прибягва главно към аминокиселини, вместо към въглехидрати). Въглехидратите обаче са известни като по-добри снабдители на енергия за тренировка от аминокиселините. Всеки от трениращите спортове за издръжливост знае, че добавянето на около 10 % протеини към дневната доза въглехидрати му осигурява повече енергия по време на тренировка, докато добавянето на протеини в повисоки съотношения има точно обратния ефект. При силовите спортове процентните количества се различават, но принципът е същият – многото протеини влошават доставянето на енергия за тренировката. Суроватъчният протеин има негативно влияние върху топ-спортистите по време на тренировка. Той съдържа сравнително големи количества от аминокиселината Tryptophan, която действа отпускащо и затова в повечето случаи е нежелателна по време на тренировка. Идеалното снабдяване с енергия, нужно за тренировката, се постига чрез комбинация от чисти свободни ЕААs/ВСААs и необходимото за тренировката количество въглехидрати. В този случай спортистът няма да се опасява нито от окислението на протеин със съпътстващото го влошаване на доставянето на енергия, нито от евентуален отпускащ ефект. Точно обратното - както при ВСААs, описани в началото на раздела, свободният Leucine на кръвно-мозъчната бариера има грижата да не допуска толкова бързо до мозъка преноситеюлите на умората, които се образуват по време на тренировка и това от своя страна значително забавя умствената отпадналост и създава усещане за върхова форма, бързи рефлекси и по-добра концентрация. Както вече споменахме, оптималното снабдяване с аминокиселини за тренировката се постига в идеалния случай с 10-15 г ВСААs плюс 10 г от другите ЕЕАs, т.е. общо 20-25 г ЕЕАs. Идеалният аминокиселинен баланс обаче не може да се изрази в една подходяща за всеки спортист формула. Всички изследвания в тази насока са изхождали от класически  стойности на аминокиселинния баланс, базирани върху нуждите на един нормален възрастен човек от аминокиселини, но все пак са показали добри резултати.

Източник:www.peak.bg
 бустериz

 


Креатинови форми. Предимства и недостатъци със съответните коментари.

Creatine-Monohydrat- 88 % съдържание на креатин, изгодна цена, работи добре при 90% от спортистите.Внася течности в червата (получават се газове), при около 10 % от спортистите не действа. Creatine Anhydro- 94 % съдържание на креатин; по-скъп от монохидратите. Нестабилен; бързо се превръща в креатинин. Alkalynes Creatine- смес о...

Прочети повече

 
FirstPrevious [1] NextLast

Къде да тренирам | Вашия коментар | Грешка в текстта | Искам да купя

назад

Fitness.bg on Facebook

ВИЦОВЕ

Състезание по колоездене. Далеч зад основната група колоездачи едвам се мъкнат двама състезатели. Изморени, изпотени… гащите им силно издути отпред. Единият върти педалите и мърмори:
- Идиот си ти, идио-о-о-от. Разправях ти аз, че треньора даде да пием зелените хапчета, а ти - не, сините та сините
Copyright © 2009 Fitness.bg За нас :: Реклама :: Права :: Карта на сайта :: Контакти и въпроси :: Условия за доставка Изработено от СТЕНИК Уеб Дизайн
24 queries executed; Script time: 0.5683s