Фитнес БГфитнес и боди билдинг

 

Състезателен правилник на БФКФ-културизъм за мъже

ПРАВИЛНИК НА БФКФ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО КУЛТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

1.1 Общи положения:

Правилникьт по културизъм, състоящ се от директиви, политика, постановления и решения за организиране и администриране на аматьорския културизъм в България. Правилника е съставен въз основа на Правилника на ИФББ / Международната федерация на културистите/ за организиране и провеждане на състезания по културизъм за аматьори и Етичния код на ИФББ. Различията в двата правилника са резултат от характерните за България условия.

1.2 Сила на действие:

Управителния съвет на БФКФ има право да внася промени в Правилника. Всяко решение взето от УС на БФКФ, отнасящо се до ежедневното управление и работа на БФКФ по организирането на състезанията в страната, е в действие само до провеждането на ежегодното общо събрание на федерацията.

      1.3 Съгласие:

Спортните клубове членове на БФКФ, както и отделните състезатели, съдиите, администраторите и другите длъжностни лица се присъединяват към правилата на БФКФ по свое собствено желание, и постъпвайки така се съгласяват да спазват този Правилник. Ставайки член на БФКФ, членове приемат, че Правилника съществува за доброто на спорта културизъм и фитнес и че при случай на нарушаване на Правилника могат да бъдат подложени на дисциплинарни или други мерки.

1.3.1 Тълкуване:

Признава се, че Правилника не може да обхване всички възможни ситуации, а в него може да се търси писмено ръководно начало при разрешаването на даден въпрос. УС на БФКФ трябва да има правото да тълкува всеки въпрос, произтичащ от Правилника, или всеки такъв, който не се съдържа в него, и това тълкуване трябва да се счита за окончателно и да има задължителна сила до общото събрание на федерацията.

1.4 Покани за участие:

Организаторът на проявата, бил той Национална федерация или частни учредители, трябва да имат правомощие да изпращат покани и формуляри за участие само на спортните клубове членове на БФКФ. Поканите за участие представляват наредби за провеждането на състезанията. Организаторът си запазва правото да извършва промени в предварително обявените условия, часове и дати, когато това се налага от обективни обстоятелства /невъзможност да се запази зала, траур, и т.н./

2. Претегляне и регистрация

Претеглянето и регистрацията по време на всички БФКФ състезания се контролира от Главния съдия на състезанието и нормално би следвало да протече така:

1. Всички състезатели, независимо от категорията в която ще участвуват, са длъжни да се представят на Претеглянето и регистрацията, които обикновено се провеждат в деня преди Предджаджинга. Всеки състезател, който е изпуснал обявения ден и час за Претеглянето и регистрирането се елиминира от участие в състезанието.

2. Всеки отбор участващ на състезанието, независимо от броя на състезателите в него, се представя на Претеглянето и регистрацията от своя шеф делегат, или от друг посочен представител на отбора. Представляващият клуба има право да наблюдава претеглянето на всеки състезател в категорията, в която участва и неговия собствен състезател.

3. Всички състезатели, независимо дали са претеглени вече или не, трябва да носят банските, с които ще участвуват на Предджаджинга и Финала, така че Главния съдия да се убеди, че състезателното облекло на всеки е стандартното за ИФББ.

4. Организаторите на състезанието трябва да осигурят стая за Претеглянето и регистрацията, в която да има кантар, мерещ в килограми, както и друг такъв на който състезателите предварително да могат да уточнят килограмите си, маса и столове за Главния секретар и асистентите му, както и подходящ брой столове за състезателите и делегатите.

5. Всеки участник е длъжен да се яви на Претеглянето и регистрацията с:

а/ лична карта, или

б/ свидетелство за раждане

в/ касета или CD с музиката за волно съчетание записана в самото начало от страна А и името на състезателя залепено на кутийката.

г/ състезателна карта с заверен пред състезателен медицински преглед

Забележка: Всеки участник в състезание за младежи и ветерани, на който не се чете деня, месеца или годината на раждане в паспорта му е длъжен да докаже с легални документи автентичността на тази информация.

6. Има осем категории по културизъм за мъже на състезанията в България, както следва:

до и вкл. 65 килограма

до и вкл. 70 килограма

до и вкл. 75 килограма

до и вкл. 80 килограма

до и вкл. 85 килограма

до и вкл. 90 килограма

до и вкл. 100 килограма

над 100 килограма

7. При жените категориите са две :

до и вкл. 55 килограма

над 55 килограма

8. Има три категории при младежите културизьм, както следва:

а/ до и вкл. 70 килограма

б/ до и вкл. 80 килограма

в/ над 80 килограма

9. При юношите има две категории:

а/ до и вкл. 70 килограма

б/ над 70 килограма

10. Има следните категории при ветераните мъже културизъм:

до и вкл. 80 кг

над 80 кг - при мъже от 40 до 49 навършени години

една опън категория при 50-59 годишните

една опън категория при над 60 годишните

11. Има една обща категория за жени ветерани над 35 год..

12. Има една обща категория за смесени двойки.

14. Часът за провеждане на Претеглянето и регистрацията се обявавя предварително от организатора на състезанието. Всички състезатели, независимо от категорията си са длъжни да присъстват на Претеглянето и регистрацията в обявения час. Нормално 10-20 минути е времето за претеглянето на всяка категория.

15. Всеки състезател, който пропусне Претеглянето и регистрацията на своята категория може да бъде елиминиран от състезанието, ако за закъснението му не са отговорни фактори, които могат да се приемат като уважителни от Главния съдия на състезанието.

16. На всеки състезател, който не успее да влезе в категорията си се отпускат максимум 30 минути за да го направи. Ако, поради каквито и да е причини състезателя не се появи в рамките на тези 30 минути, той се елиминира от участие в състезанието.

17. Състезател тежащ повече от обявената категория може да участва в следващата по-тежка такава.

18. Главния съдия и неговите асистенти контролират Претеглянето и кантара и трябва да се уверят за теглото на всеки състезател от най-леката до най-тежката категория.

19. Секретаря със своите помощници съставя списък на всички състезатели по категории, след като тяхното тегло е проверено от Главния съдия, след което прави копия на тези списъци за Главния съдия, Коменданта и неговите помощници, режисьора на аудиоапаратурата, различни представители на пресата и други индивидуални персони, които се нуждаят от тях.

20. Секретарят или негов помощник трябва да осигурят на всеки състезател номер избран от състезателя “лотарийно” и съответстващ на останалите номера в категорията, и показващ точното място на състезателя в редицата участници. Състезателния номер се прикачва отляво на банските или бикините и се носи по време на цялото състезание.

21. От всеки състезател се изисква да предаде своята касета /или CD/ с музика, надлежно започващи в началото на касетата, по време на Претеглянето и регистрацията, като тази касета трябва да е в защитна пластмасова кутийка със залепено име на състезателя върху нея. Секретарят или негов помощник трябва да залепят върху касетата с музика номер съответствуващ на номера даден на състезателя за закрепяне към банските или бикините.

22. По време но Претеглянето и регистрацията младежите и ветераните състезатели трябва да покаже документ за своята рождена дата – лична карта, свидетелство за раждане и т.н.

23. Всеки състезател може да участвува в младежките категории по културизъм до 31 декември на годината, в която навьршва 21 години. На следващата година този атлет престава да се състезава при младежите категории и преминава при мъжете .

Категорията на ветераните при мъжете са от 40 години нагоре. От 1 януари на годината, в която навьршват 40 години атлетите имат право да се сьстезават при ветераните мьже.

25. При жените ветерани възрастта е 35 или повече години и е сьответно от 1 януари на годината, в която навьршват 35 години.

26. При юношите възрастта е до 18 години. До 31 декември на годината, в която навьршат 18 години те имат право да се сьстезават като юноши.

27. Техническата конференция се организира с цел да се уточни реда при излизане на сцената на отделните категории, обединяване на категории, в които няма достатъчен брой участници, дневния ред на състезанието и т.н.

2. Медийна отговорност:

С регистрацията като състезател в БФКФ проява, участниците се съгласяват, че те могат да бъдат филмирани, записвани на видео, фотографирани и т.н. в услуга на БФКФ за развитието и рекламата на културизма и фитнеса като спорт.

3.1 Декларация:

Като участник в утвърдени от БФКФ или ИФББ шампионати всеки атлет се съгласява да спазва ИФББ правилата за надзор върху употребата на допинг. Ако даден атлет се залови и признае за виновен при употреба на допинг, той се съгласява с всяко наказание или санкциониране наложено му от федерацията.

4. Облекло за позиране и представяне на подиума

Облеклото за позиране трябва да отговаря на следните правила:

1. Мъжете атлети носят бански гащета с еднакъв не отклоняващ вниманието цвят, без шарки по тях, които да са чисти и прилични. Метални материали като златно или сребърно ламе не могат да се използват за направата на банските гащета. Използването на подплънки където и да е в банските е забранено.

2. Жените състезателки носят бикини с еднакъв, не отклоняващ вниманието цвят, без шарки, които отговарят на възприетите норми на приличие и вкус. Бикините трябва да позволяват виждането на коремните мускули и долната част на гърба. Долната част на бикините трябва да покрива две трети от глутеус максимус. Презрамките да са гладки без украшения по тях. Забранени са металните материали като златно и сребърно ламе. Използването на подплънки също е забранено.

3. Всички състезатели носят одобреното от Главния съдия облекло на Претеглянето и регистрацията, по време на Приджаджинга и Финалите. Използването на всякакво друго облекло е строго забранено и може да доведе до дисквалификация от състезанието.

4. Всички състезатели се явяват на процедурата със собственото си състезателно облекло, без което състезателя не се допуска до участие. Всеки състезател, който се опита да премине процедурата по долно бельо, гол, по тиранти, панталони, обувки и т.н.незабавно се дисквалифицира.

4. Представяне на подиума

Следващите правила се отнасят при представянето на подиума:

1. С изключение на брачна халка, състезателите не трябва да носят обувки, очила, часовници, твърди гривни, медальони, огърлици, гривни, верижки, обеци, перуки, разсейващи украшения или изкуствени пособия към фигурата. Не се дъвче дъвка или нещо друго, докато е на сцената.

2. Използването на подплънки е строго забранено.

3. Лосиони или кремове за тен могат да се полагат равномерно по цялото тяло за да не стоят на резки. Забранено е използването на всякакви искрящи, светещи и метални частички в оцветяването дори, ако те са съставна част на различните лусиони и кремове.

4. Прекаленото използване на масло върху тялото се забранява. Използват се умерено масла за кожа, кремове или плажно масло.

5. По време на Приджаджинга косата се носи така, че да не скрива горната част на гърба и раменете. За финалите косата може да бъде оформена в прическа.

5. Съдии

Всички съдии желаещи да съдийстват на аматьорските състезания трябва да са членове на Съдийската колегия на БФКФ, утвърдена от УС на федерацията.

6.1 Избиране на съдийския панел

Обикновено за съдии в един съдийски панел се избират различен брой съдии според вида на състезанието, както следва:

- 9 души при международно състезание

- 7 души при републиканско първенство

- 5 души при турнири с награден фонд

Съставите на съдийските панели се избират от тричленна Съдийска комисия на БФКФ, съгласно Статута на съдийската колегия в България.

6.3 Съдийско облекло и съдийски панел

На всички ИФББ утвърдени прояви съдиите би трябвало да носят следната униформа:

1. Официалната униформа за съдии мъже се състои от син блейзър с официалния герб на ИФББ върху левия джоб на гърдите, светлосиня или бяла риза с официална вратовръзка на ИФББ, сив панталон, черни чорапи и черни официални обувки.

2. Официалната униформа за жени съдии се състои от син блейзър с официалния герб на ИФББ върху левия джоб на гърдите, светлосиня или бяла блуза /официалната вратовръзка на ИФББ се слага по желание / и сива пола или сив панталон.

3. Главният съдия може да отстрани всеки съдия от съдийския панел, който не е облечен според официалната униформа.

6. Длъжностни лица

За контролирането на всяко интернационално състезание са необходими следните длъжностни лица:

1. Главен съдия

2. Секретар на съдийския екип

3. 9, 7 или 5 съдии от възможно най-различни райони. Ако има на разположение достатъчно квалифицирани съдии може да се сформират два или повече съдийски панела.

5. Един или двама статистика

6. Длъжностно лице засичащо времето на волните съчетания

7. Комендант и съответен брой асистенти.

8. Церемониалмайстор или Диктор.

7.1. Главен съдия

Главният съдия контролира и координира всички аспекти на Претеглянето и регистрацията, Приджъджинга и Финалите. Никое друго длъжностно лице не трябва да взема решения, които биха могли да окажат влияние върху гладкото протичане на състезанието, без предварително да потърси одобрението на Главния съдия.

7.2 Настаняване на съдиите

Настаняването на съдиите трябва да се извърши по следния начин:

1. Секретарят настанява съдиите на съответните им места, които се намират в центъра на сцената от предната й страна, статистика на масата му на края на съдийската редица и в близост до Диктора. Секретарят трябва да се увери, че съответните съдийски формуляри са раздадени на всеки съдия.

2. Всяко съдийско място се номерира с малки картончета на които с цифри е написан номера на съдийското място. Картончето се поставя пред съответната съдийска маса и цифрите по него са и от двете му страни за да може да се вижда, както от състезателите, така и от зрителите. Съдийския панел се разполага така, че да вижда оптимално добре състезателите.

3. Съдията който съдийства Приджъджинга трябва да съдийства и Финала на същата категория, като седи на едно и също място.

7.3 Поведение на съдиите

След като съдийската бригада е настанена по местата си, Секретарят трябва да напомни на съдиите правилата на поведение, като тези правила трябва да се спазват по време на Приджъджинга и Финалите. Под заплаха от отстраняване от Съдийския панел никой съдия не трябва да:

1. разговаря с друг съдия или съдии;

2. се опитва да влияе на решението на друг съдия или съдии;

3. прави снимки по време на оценяването;

4. е треньор или роднина, на който и да е състезател или състезателка от категорията, която се оценява;

5. оценява под въздействието на алкохол, наркотици или да консумира алкохол по време на съдийстване.

6. напътства състезателите на подиума и им подсказва как да се държат по време на състезанието

7.4 Статистици

Секретарят трябва да гарантира, че статистиците имат пред себе си съответните статистически листове за вписване на резултатите.

7.5 Освежителни напитки

Организатора отговаря за освежителните напитки / вода / пред всеки съдия по време на цялото състезание.

8. Приджъджинг и финали – изисквания

Всички БФКФ утвърдени прояви трябва да се провеждат, където е възможно, в помещения с форма на театър и сцена с подходящи размери, професионално осветление и озвучаване и места за сядане на нива /анфитеатрално /.Организатора задължително трябва да обърне внимание на следните изисквания :

1.Сцена

Съдийстването се провежда на повдигната сцена 80 см. Ако мястото за провеждане има широк и равен под без наклон, на който са поставени местата за сядане, сцената задължително трябва да е на височина един метър. Ако сцената е по-висока от това, местата за сядане на съдиите също трябва да са повдигнати, така че съдиите да виждат добре състезателите. Подиумът трябва да е разположен централно на сцената и по такъв начин, че съдиите да виждат състезателите от глава до пети. За да се поместят 5 състезатели, той трябва да е поне 5 метра дълъг, 1.5 метра широк и 0.60 метра висок. Горната част трябва да е покрита с обикновен сив килим, а от предната страна и странично - с черен плат, плоскост или боя.

2.Фон

Фонът на сцената трябва да бъде с неутрален, не разсейващ вниманието цвят, за предпочитане черен. Върху него задължително трябва да бъде изобразено наименованието на проявата. Логото на федерацията - организатор може също да бъде изобразено там, но без да отвлича погледите на съдиите и фотографите. Организатора задължително не трябва да поставя там емблеми или плакати, те могат да се разположат от едната или двете страни на сцената, или от предната страна на подиума за позиране, или на всяко друго място, където не пречат на видимостта на съдиите и фотографите върху състезателите.

3.Озвучаване

Системата за озвучаване трябва да е от такъв вид, че да осигури възможно най-добрия начин на възпроизвеждане на музиката на състезателите. Организаторът е задължен да гарантира музиката на всеки състезател да започва точно там, където трябва и навреме. Където е възможно човекът, който отговаря за музикалната уредба трябва да се настани отзад на сцената, от страната където излизат състезателите /лявата страна, когато се гледа срещу подиума /.Задължително се осигуряват микрофони на Главния съдия и Диктора.

4.Осветление

Подиума се осветява от три различни комплекта осветление. Първия е за всички състезатели наредени в категорията си. Втория е за осветяване на един състезател, когато играе волното си съчетание. Третия е за осветяването на петте финалисти във всяка категория и “поуздауна”. Техническите изисквания на ИФББ предвиждат 1000 вата на фут от предната част на сцената или от дължината на подиума за позиране, закачени отпред на сцената под 45 градуса; 500 вата на фут от предната част на сцената или дължината на подиума за позиране, закачени отзад на сцената под 65 градуса и 500 вата на два фута от предната част на сцената или подиума за позиране задно осветление на нивото на пода.

5.Места за сядане

Организаторът гарантира за това всички съдии и зрители да имат ясна и свободна видимост в цял ръст на всички състезатели, които стоят на сцената. Съдиите и статистиците трябва да седят далече от зрителите. Фотографите и TV - камерите не трябва да пречат на видимостта на съдиите и зрителите.

6.Диктор

Диктора играе значителна роля за имиджа, който БФКФ иска да създаде пред публиката на всички нейни прояви. Поради тази причина Диктора трябва да има опит в говоренето пред публика, да се чувства уверен в ролята си на “говорител” и да е готов за реакция при всякакви непредвидени ситуации. Диктора трябва да има катедра с микрофон от страната, откъдето излизат състезателите. Състезателите трябва да излизат от лявата и да се прибират от дясната страна на сцената гледана фронтално.

7.Място за загряване

Организатора осигурява съблекални и бани за състезателите. До съблекалните и в близост до сцената трябва да има място, където Коменданта да събере състезателите в реда по който те ще излязат пред съдиите. В това помещение организатора трябва да осигури адекватно оборудване за загряване на състезателите преди излизането им на подиума /щанги, дъмбели, с различно натоварване, лежанки и т.н./.

8.Инспекция

Главния съдия и където е възможно Секретаря и Коменданта на състезанието, трябва предварително да инспектират мястото за Приджъджинга за да се уверят в готовността му.

10.Офис, копирна машина

Организаторът да осигури офис с компютър, принтер и ксерокс за използване от БФКФ по време на шампионатите.

12.Медицински лица

Организаторът да осигури присъствието през цялото време на състезанието на медицински персонал и транспорт.

13.Място зад сцената и съблекални

Допускането зад сцената и в съблекалните трябва стриктно да се ограничи само за състезателите и лицата без които не може. Не бива да се допускат съпрузи, приятели, роднини или членове от семействата. Треньорите които асистират състезателите в съблекалните трябва да са от същия пол. Забранено е пускането на треньори и други лица в съблекалните, които са от различен пол на състезателите в тях.

14.Камери и видео

Камерите и видеозаснемането са стриктно забранени в съблекалните и мястото за загряване. Може да се направи изключение за нагледно оповестен персонал на преса или телевизия, но без допускане в съблекалните.

9. Приджъджинг - Рунд на елиминация

Приджъджинга трябва да се открие за широката публика в деня сред Претеглянето и регистрацията. Публикува се график за приджъджинга за всяка категория, като се има предвид, че оценяването на всяка категория е около 30 минути. За да имат време да се подготвят състезателите трябва да са в мястото за загряване поне 30 минути преди времето за започване на тяхната категория. Всеки състезател е отговорен за това да е подготвен преди излизането на подиума, тъй като в противен случай може да бъде дисквалифициран.

9.1 Елиминация

Когато в една категория има повече от 15 състезатели се провежда рунда елиминация, в който те се намаляват до 15. Елиминацията протича така:

1. Всички атлети в категорията се извеждат на сцената по стартови номера в една редица /при необходимост в две/. Главния съдия посочва до максимум пет състезателя по ред на номерата за изпълнението на четири сравнителни пози едновременно:

а/ фронтален двоен бицепс

б/ страни гърди

в/ двоен бицепс отзад

г/ корем и бедра

2. Използвайки Форм 1, озаглавена “Елиминация”, ако има над 21 състезатели в категорията, съдиите маркират знак “Х” до стартовите номера съответстващи на състезателите, които съдията иска да класира в първата 15-ца. Ако има 16 до 21 състезатели в категорията, съдията маркира със знак “Х” номерата на тези състезатели, които иска да елиминира от първата 15-ца.

3. Използвайки Форма 2, озаглавена “Статистически фиш за оценки при Елиминацията”, статистиците преписват решенията на всеки съдия под неговото име на 15-те които остават за Финалите. Статистиците събират общо всички знаци “Х” на всеки състезател и вписват сбора в колонката “тотал”. В зависимост от процедурата използвана в частта по-горе, или се отсяват 15-те финалисти от над 21 броя общо, или се отсраняват 1 до 6 състезатели за да останат 15-те. В края на рунда “Елиминиране”, независимо от начина и процедурата на отсяване трябва да останат само 15 състезатели за “Приджъджинга”.

4. Ако има състезатели с равен брой хиксове, те се извикват повторно на подиума от Главния съдия, който им командва четирите сравнителни пози отново с цел да се извърши окончателно пресяване.

10. Приджъджинг- Процедура

Приджаджинга следва непосредствено след Елиминацията и би трябвало да протече по следния начин:

1. Всички 15 финалисти се извикват като група в една линия по ред на стартовите номера. На съдийския панел се дава достатъчно време да свери номерата с тези в съдийския фиш. Като група на състезателите се дава команда да изпълнят две завъртания в релакс, фронтално и в гръб. Съдиите трябва да оценяват след това максимум до 5 атлета в задължителните за изпълнение пози / пет при жените и двойките и осем при мъжете / едновременно :

а/ фронтален двоен бицепс

б/ най-широк гръб отпред /само при мъжете/

в/ страни гърди

г/ двоен бицепс гръб

д/ най-широк гръб отзад /само при мъжете/

е/ трицепс

ж/ корем и бедра

з/ най-мускулеста поза /само при мъжете/

2. Всеки съдия трябва да наблюдава и оценява всички сравнявания, а не само тези които е извикал той самия. “Как се оценява физиката на атлета” се намира в Приложение 1.

3. Използвайки Форма 3,”Съдийски бележки - Приджъджинг”, всеки съдия трябва да класира състезателите от 1 до 15 място, посочвайки точно къде се намира всеки състезател в сравнение с останалите 14, като не трябва да дава на двама състезатели еднакво място. В помощ на съдиите е Форма 4, озаглавена “Персонални съдийски бележки”, която е конфиденциална и се използва за лични бележки и записки на всеки отделен съдия.

4. Статистиците преписват всички съдийски оценки във Форма 5, озаглавена “Статистически фиш за оценки”, под Приджъджинг колонката. Те зачертават двете най-високи и двете най-ниски оценки и събират останалите 5 като ги записват в колонката “междинен резултат”. Ако съдиите са 7 или 5 се зачертават само най-високата и най-ниската оценка. След като всички точки са записани в тази колонка се написват и местата на класиране в колонката “място”, като се има предвид, че състезателя с най-малко точки е първи, а този с най-много е 15-ти. Челните шест състезателя се класират за Финалите, като там имат равен брой точки – нула.

5. По същия начин става класирането и в другите категории, като се започва от най-малката и се върви към най-тежката.

6. Ако резултатите от Приджъджинга в колонката “междинен резултат” на някои състезатели е равен се използва “Сравнителния метод” за да се определи точното място на състезателите. Всяка съдийска оценка на състезател с равен брой точки се сравнява в колонки с останалите оценки на състезатели с равен брой точки за да се намери кой от тези състезатели е получил най-добро класиране. В това сравнение се включват всички оценки на съдиите от панела. Най-добрите класирания се сравняват за всеки от състезателите с равен брой точки. Атлета с най-много предни места се класира първи от състезателите с равен брой точки. Първите шестима се класират на финалите, като влизат там с равен брой точки – нула.

7. Статистическите фишове и оценките за местата на състезателите са строго поверителни и трябва да са известни само на статистиците, Главния съдия и Секретаря, които са длъжни да не разкриват резултатите пред никои съдия, състезател, администратор, организатор или член на УС на БФКФ, с изключение на неговия Президент.

11. Финали - Процедура

Финалите започват непосредствено след Церемонията на откриването и би следвало да протичат така:

1. Шестте финалисти се извикват на сцената по реда на номерата в наредени една линия. Всеки състезател се представя на публиката с неговия номер, име и клуб. Съдийския панел използва това време за нанасяне на номерата в съдийските фишове.

2. Рунд –2 – волно съчетание. Всички финалисти с изключение на първия се поканват да напуснат подиума. Всеки финалист се извиква по реда на номерата за изпълнение на волното си съчетание, като отново се съобщава номера, името и клуба му. Волното се изпълнява на собствено избрана музика за време от 60 секунди при мъжете, жените и 90 секунди при смесените двойки. Рунда се оценява като сьставлява 33 процента от крайната оценка.

3. След това финалистите се извикват на сцената по реда на номерата си и в една линия – Рунд 3 – задължителни пози. Главния съдия командва задължителните пози за изпълнение от всичките шест състезатели едновременно в средния, левия и десния край на подиума. Рунда се оценява, като е 67 процента от крайната оценка.

4. Рунд 3 се следва веднага от 60 секунди поуздаун изпълнен на музика избрана от организатора.

5. Съдийства се само индивидуалното волно съчетание и задължителните пози. Поуздауна не се съдийства.

6. Използвайки Форма 6, озаглавена “Финални оценки”, всеки съдия трябва да класира 6-те финалисти от първо до шесто място, без да пише еднакви места на различните състезатели.

7. Статистиците преписват всяка съдийска оценка във Форма 5, озаглавена “Статистически фиш с класирания”, под секцията за оценки на финала. След това те елиминират двете най-високи и двете най-ниски оценки и събират останалите пет, като записват резултата в колонката междинна оценка. След като всички междинни оценки са нанесени в графите им, финалните междинни оценки се събират и сбора им се записва в графата “финален резултат”. Статистиците изчисляват мястото на всеки състезател според точките му от графата “финален резултат” и го нанасят в графа “финално място”. Състезателя с най-първо класиране се обявява за победител.

8. Ако има равен брой точки в графата “финален резултат”, той се разрешава чрез метода на “Сравнителното класиране” и оценките на състезателя от финалното класиране в Рунд 3. Всяка индивидуална оценка на съдиите за състезателите с равен брой точки се сравнява колона по колона, като се означава с точка над номера на състезателя с най-ниско /първо/ класиране. Всичките девет оценки на съдиите се включват при това сравнение. За всеки от състезателите с равен брой точки се съпоставя броя на точките за най-добро класиране. Състезателя с най-много точки записани над номера му от това сравнение се класира най-напред от сравняваните състезатели.

9. Същите съдии които съдийстват една категория на Полуфиналите я съдийстват и на Финалите.

10. По време на Полуфиналите и Финалите, Секретарят отговаря за събирането на съдийските фишове и заедно с Главния съдия разглеждат резултатите с цел да установят дали те са акуратни. Ако оценките на някои съдия са много различни от тези на останалите, Главния съдия е в правото си да изиска обяснение от този съдия, защо оценките му са такива. Главния съдия може да отстрани от панела всеки съдия с нечестни и пристрастни оценки, както и такъв с поведение противоречащо на Правилника.

11. БФКФ си запазва правото да обединява рундовете в състезания и турнири провеждани в един и същи ден. В такива състезания поради малкия брой състезатели и необходимостта да се проведе всичко в един и същи ден отпада рундовете елиминация и полуфинал. Всички състезатели участват във финала, като се награждават с грамоти само първите шест. УС на БФКФ може да премахне двете оценки на финалите и да ги обедини в една обща, ако категориите са прекалено много или поради някакви други причини.

11.1. Медицинско обслужване

Организаторът трябва да осигури медицински персонал и транспорт през цялото време на състезанието.

11.2. Място зад сцената, съблекални

Тези пространства са ограничени изключително и само за наложителния персонал. Забранено е ползването им от съпрузи, приятели, роднини и т.н. Треньорите които асистират на състезателите трябва да са от същия пол като тях. По никаква причина не се допускат в съблекалните треньори или други индивидуални лица да асистират на състезатели от противоположния пол.

12. Церемония по награждаването

Победната церемония протича така:

1. Всяка категория трябва да се награди непосредствено след поуздауна си, като състезателите се нареждат в редица по един в дъното на сцената.

2. Стълбичката на победителите се слага в центъра на сцената. Ако няма такава се използва подиума за позиране по време на Полуфинала и Финала.

3. Церемониалмайсторът използвайки Форма 7, озаглавена “Официални финални резултати на категорията”, съобщава номера, името и клуба на състезателя заел 6-тото място, който застава от лявата страна на стълбичката или пиедестала /при поглед откъм зрителите/ и получава наградата си. След това церемониалмайстора съобщава номера, името и страната на класирания на 6-то място състезател, който застава от лявата страна на стълбичката или пиедестала и получава наградата си. Церемониалмайстора продължава със съобщаването имената на 5, 4, 3, 2 и накрая първия в класирането състезател. Състезателите класирани от 6-то до 2-ро място оставят централното място на стълбичката или подиума за победителя в категорията.

4. Президента на БФКФ или негов заместник трябва да връчи официален златен медал на БФКФ на състезателя заел първо място, официален сребърен медал на БФКФ на състезателя класирал се на второ място и официален бронзов медал на БФКФ на състезателя заел третото място. Организаторът връчва и грамоти на шестимата финалисти.

13. Награда -“Най - добър клубен отбор”

БФКФ може да връчва награди на участниците по различни определени от нея критерии. Такава е отборната купа на клуба завоювал най-предни места.

Най - добър отбор:

Определянето и представянето на “Най-добър отбор” трябва да се проведе както следва:

1. Секретаря ще използва Статистическите фишове с резултати от всички категории, като преписва имената на 10-те първи състезатели и съответно клубове в класирането във Форма 8, озаглавена “Финални места на националните отбори” и използвайки този фиш ще калкулира точките на всички клубове и съответните места. Скалата на точките е както следва : първо-16, втори-12, трети-9, четвърти-7, пети-6, шести-5, седми-4, осми-3, девети-2, десети-1.

2. Броя на състезателите от различните спортни клубове засега е неограничен.

Награда “Абсолютен шампион”

На републиканските първенства за мъже и младежи абсолютния шампион се избира така:

1. Победителите в отделните категории се извикват на сцената в една редица и по ред на номерата.

2. Главния съдия командва задължителните пози, след които се прави 60 секунди поуздаун.

3. Съдиите използват Форма 6, озаглавена “Фиш с финални оценки”, за да класират всеки атлет от 1 до 8-то място според броя на категориите.

4. Статистиците използват Форма 5, озаглавена “Фиш за статистически оценки” и преписвайки оценките изчисляват кой е абсолютния победител.

5. Президента на БФКФ или Главното официално лице връчват трофея на Абсолютния шампион.

14. Разрешаване на равен брой точки

Ако има равен брой точки на Приджаджинга в графата междинен резултат, той се разрешава чрез метода “Сравнително класиране”. Всички оценки на съдийте дадени на атлетите се сравняват колона по колона като се пише точка до номера на състезателя с най-добро дадено място. В сравняването влизат оценките на всички съдии и всички атлети с равен брой точки. Състезателя с най-много точки записани до номера му след това сравнение се обявява за първи в класирането от сравняваните атлети.

14.1 Равен брой точки при Финалите

Равния брой точки при Финалите се разрешава по същия начин както при Приджаджинга, като се използват Фишовете от финалното класиране.

14.2 Резултати

Секретарят трябва да събере Статистическите фишове с оценки за всяка категория и да ги препише като резултати във Форма 9, озаглавена “Фиш с комбинирани финални места”. Копия от този фиш той трябва да даде на представителите пресата, радиото и телевизията, непосредствено след състезанието.

14.3 Съдържание

Финалните комбинирани фишове с резултати трябва да съдържат номера, името и клуба на състезателите във всяка категория, списък на първите 15 състезатели с мястото, което са заели, заедно с точките които имат от всички рундове на състезанието, общия брой точки и останалите състезатели с техните номера, име и клуб.

14.4 Друго съдържание:

Отделен фиш трябва да се прикрепи към Фиша с комбинираните финални резултати със списък на ”Абсолютния победител”, първата 10-ка от отборното класиране с точките.

15. Смесени двойки

Съдийството на състезания за смесени двойки се извършва по същия начин както и при другите категории с изключение на:

1. Ако има над 15 двойки се извършва елиминация с цел да се редуцира бройката до 15, като това става по вече споменатия начин.

2. Приджаджинга е съгласно Правилника с изключение на това, че максималния брой двойки които могат да се сравняват е три.

3. Първите шест двойки от Приджаджинга се класират за Финалите.

4. Финалите се провеждат по Правилника. Първите шест на Финалите играят волно съчетание с продължителност до 90 секунди.

5. Церемонията по награждаването е според цитираното в Правилника.

6. Съдийските фишове са същите като тези при другите категории.

16. Парични награди

Националните федерации могат да връчват парични награди на атлетите аматьори в своята собствена страна, обаче те не могат да канят чужди атлети или федерации за участие в състезания с парични награди. Сумата на състезание с парични награди не трябва да надхвърля 5 000 щатски долара.

17. Такса участие

БФКФ събира регистрационна такса от всички състезатели участващи на състезанията в България. Тя е в размер от 5 лева за представители на спортни клубове членове на БФКФ и 10 лева за индивидуални участници, които не представляват клуб от БФКФ.

Приложение 1

Как да се оценява физиката на атлетите

1. Общи бележки:

Когато оценява физиката на даден състезател, съдията трябва да следва рутинна процедура, която ще му позволи задълбочено оценяване на физиката като цяло. По време на сравняването на задължителните пози съдията трябва първо да погледне първичната мускулна група, която се сравнява. След това съдията да огледа цялата физика, като започне от главата и като гледа всяка част от тялото в низходяща последователност, започвайки с общото впечатление и търсейки мускулна маса, балансирано развитие, мускулна плътност и релеф. Низходящия оглед включва главата, врата, рамената, гърдите, мускулите по ръцете, предната част на трупа за мускулите на гърдите, връзката между гърди и рамо, корем, талия, бедра, крака, прасци и стъпалата. Същата процедура при задните пози ще включва и трапецовидните мускули, мускулите по гърба, повдигачите на раменете, седалищните мускули, задната част на краката, прасците и стъпалата. Подробно оценяване на различните мускулни групи трябва да бъде направено по време на сравняванията, като тогава той оценява формата на мускулите, плътността и релефа, докато все още държи в съзнанието си цялостното балансирано развитие на състезателя. На сравнението при задължителните пози трябва да се отдава достатъчно внимание, тъй като тези сравнения ще помогнат на съдията да реши кой от състезателите има най-върховна физика от гледна точка на мускулна маса, балансирано развитие и релеф.

Задължителни пози при мъжете:

1. Фронтален двоен бицепс:

Стоейки с лице към съдиите, като краката и стъпалата са в една линия и леко раздалечени, състезателя повдига двете си ръце на ниво на раменете и ги сгъва в лактите. Юмруците са свити и обърнати надолу, за да предизвикат стягане на бицепсите и предмишниците, които са главните мускулни групи сравнявани в тази поза. Освен това, състезателят трябва да се опита да стегне максимално и другите мускули, тъй като съдиите оценяват цялата физика от главата до пръстите на краката.

Съдията първо оглежда мускулите на бицепсите, оценявайки пълнотата и върха на тези мускули и отчитайки дали има ясно разделение между вътрешния и външен дял на бицепса, и продължава огледа от главата до пръстите на краката, като наблюдава развитието на предмишниците, раменете, гърдите, връзката между раменете и гърдите, корема, бедрата и прасците. Съдията търси също плътност на мускулите, релеф и цялостен баланс.

2. Най-широко гръб отпред:

Стоейки с лице към съдиите, като краката и стъпалата са леко раздалечени, състезателя на когото юмруците могат да са свити или отворени, хваща или просто подпира дланите си на долната част на талията си в областта на обликусите и разперва максимално гърба си. В същото време той трябва да стегне колкото е възможно повече от мускулите си по предната част на тялото. На състезателите се забранява да придърпват банските си нагоре за да покажат повече от горната вътрешна част на четириглавия мускул.

Съдията първо гледа дали състезателя може да покаже добро разгъване на латисимуса и съответно постигане на V - образна форма на торса. След това съдията оглежда атлета от главата до пръстите на краката, отбелязвайки първо общите аспекти на физиката и след това концентрирайки се върху отделните мускулни групи.

3. Страни гърди:

Състезателят може да избере която иска страна за тази поза за да покаже “по-добрата си ръка”. Той застава с лявата или дясната си страна към съдията и ще сгъне ръката, която е към съдията под прав ъгъл и със свит юмрук а с другата си ръка ще стисне китката. Кракът, който е по-близо до съдиите е свит в коляното и ще стои опрян на пръстите. След това състезателя ще разгъне гръдния си кош максимално чрез натиск отгоре на ръката, която е пред него и ще стегне максимално бицепса на другата ръка. Той стяга също мускулите на краката и по-точно бицепса на кракът, който се вижда от съдиите, а също и прасеца чрез натиска на пръстите на крака, който е сгънат.

Съдията обръща първо внимание на мускулите на гърдите и дъгата на гръдния кош, бицепса на ръката и на крака, както и прасеца и завършва огледа от главата до стъпалата. В тази поза съдията има възможност да огледа мускулите на бедрото и прасеца в профил, което ще помогне за по-акуратното оценяване на тяхното комплекстно развитие.

4. Заден двоен бицепс:

Стоейки с гръб към съдиите, състезателя сгъва ръцете си под прав ъгъл както при позата фронтален двоен бицепс и изтегля единия си крак назад подпрян на пръстите на крака. След това той стяга мускулите на ръцете, гърба, раменете, краката и прасците.

Съдията първо гледа мускулите на ръцете и после продължава с огледа от главата до стъпалата при което тук има най-много мускулни групи за оценяване. Той включва мускулите на врата, раменете, бицепсите, трицепсите, предмишниците, трапецовидните, повдигачите на раменете, всички мускули по долната и горна част на гърба, седалицето, краката и прасците. Вероятно тази поза ще помогне на съдията да оцени най-добре цялостния баланс, релефа и качеството на плътността при даден състезател.

5. Най-широко гръб отзад:

Стоейки с гръб към съдиите състезателя поставя дланите си на кръста с широко отворени лакти, като единия му крак е изтеглен назад и подпрян на пръстите на крака. След това той разгъва гърба си максимално като стяга латисимус дорси, а също и изтегления назад крак и прасеца, който е свит. Състезателя трябва да покаже тук другия прасец спрямо позата двоен бицепс отзад, за да може съдията да оцени и двата прасеца. Забранява се издърпването на банските нагоре, за да се показва големия седалищен мускул.

Съдиите ще търсят добро разгръщане на латисимус дорси и добра мускулна плътност, като ще направи и оглед от глава до пети.

6. Страничен трицепс:

Състезателят може да избере коя да е ръка при тази поза, за да покаже “по-добрата” си ръка. Той застава с лявата или дясната си страна към съдиите и поставя двете си ръце зад гърба, като сплита пръстите или с по-задната спрямо съдиите ръка хваща китката на тази, която се демонстрира пред тях. Кракът който е по-близо до съдиите се сгъва и подпира на пръсти. Състезателят стяга мускулите на демонстрираната ръка като я придърпва с другата. Той трябва да повдигне гърдите, да стегне корема, а също и краката и прасците.

Първо съдията ще огледа мускулите на трицепса и след това ще направи оглед от глава до пети. В тази поза съдията ще види мускулите на бедрото и прасеца в профил, което ще помогне по-точно да се степенува сравнителното им развитие.

7.Корем и бедра:

Стоейки фронтално срещу съдиите състезателя поставя двете си ръце свити в лактите зад главата си и изнася единия крак напред. След това той стяга коремните си мускули чрез изнасяне на торса леко напред. В същото време той стяга и мускулите на изнесения напред крак.

Съдиите оценяват мускулите на корема и краката като завършват с оглед от главата до петите

.

8.Най-мускулеста поза:

Стоейки фронтално пред съдиите състезателят се накланя напред и кръстосва двете си ръце с допрени юмруци на нивото на долната част на корема. По-добрият крак по избор е изнесен напред и стегнат максимално като в същото време е изпънат в коляното, а другият поема тежестта на тялото и е леко свит. Ръцете са свити леко в лактите, трапецовидните мускули са изнесени нагоре, гърдите и корема са максимално съкратени, ръцете са стегнати и се вижда тяхната външна част.

Съдията вижда максимално съкратени мускулите на гърдите, бедрото на изнесения крак, тегличите, раменете, коремната преса, предмишниците, бицепсите на ръцете. Той трябва да направи своята оценка за симетрията между обемите и релефа в горната и долна част на тялото, достатъчното разчленяване на отделните части на големите гръдни мускули, повдигачите, отделните глави на раменете, пропорционалното развитие на ръцете спрямо гръдния кош и краката. Позата е благоприятна за състезатели с по-отчетлив релеф на гърдите, раменете и ръцете.

Оценяване при приджаджинга:

При оценяването по време на Приджаджинга е важна цялостната форма и тази на отделните мускулни групи. Съдията ще окаже предпочитание към състезатели с класическа, хармонична физика. Съдията трябва да търси добра стойка и атлетична осанка, правилна анатомична структура / включително корпус на тялото, широки рамене, високи гърди, правилна извивка на гърба, крайници и туловище с добри пропорции, прави крака, които не са Х образни или криви /.Съдията трябва да търси също така добър тонус на кожата, липса на хирургически или други белези, петна, акне, татуировки, каквито ИФББ счита за недостатък на кожата, спретната прическа, добре оформени стъпала и пръсти на краката. Когато е трудно да се класират двама или повече състезатели, които изглеждат на едно ниво на развитие, съдията трябва да търси недостатъци в изброените по-горе аспекти, които ще помогнат да се направи разлика между състезателите.

Оценяване физиката при жените:

Преди всичко съдията задължително трябва да има предвид, че това е състезание за жени културистки и, че целта е да се намери идеална женска физика. Следователно най-важния аспект е формата, мускулеста, но все пак женска физика. Другите аспекти са подобни на тези, описани при оценяването на мъжката физика, но мускулното развитие задължително не трябва да бъде доведено до такава степен, че да прилича на масивната мускулатура при мъжете. Релефът при жените не трябва да се бърка с изтощението, идващо от прекомерната загуба на тегло. Състезателите също така трябва да бъдат оценявани дали се държат грациозно, докато се движат към и от мястото си на подиума.

Задължителни пози при жените:

1. Фронтален двоен бицепс

Стоейки с лице към съдиите, като краката и стъпалата са в една линия и десния крак е изнесен встрани, състезателката повдига и двете си ръце на нивото на раменете и ги сгъва в лактите. Юмруците са свити и обърнати надолу, за да причинят стягане на бицепсите и предмишниците, които са главните мускулни групи оценявани в тази поза. Освен това състезателката трябва да стегне колкото може повече от другите мускулни групи, тъй като съдиите ще наблюдават цялата физика, от главата до пръстите на краката.

Съдията първо оценява мускулите на бицепсите, като търси пълно и с връх развитие при тях, отбелязвайки дали има ясно разделение между външната и вътрешната част на мускула, и ще продължи от главата до стъпалата като оценява развитието на предмишниците, раменете, връзката между раменете и гърдите, корема, бедрата и прасците. Съдията търси още и плътност на мускулите, релеф и цялостен баланс.

2. Страни гърди:

Състезателката може да избере коя да е страна при изпълнението на тази поза за да покаже “по-добрата” си ръка. Тя застава обърната с лявата или дясната си страна към съдиите и сгъва ръката си, която е откъм съдиите под прав ъгъл и със свит юмрук, а другата ръка хваща до китката на сгънатата ръка. Кракът откъм съдиите е сгънат и подпрян на пръсти. След това състезателката разпъва гръдния си кош, като натиска отпред с ръката, която минава пред корема и стяга бицепса на ръката пред съдиите. Тя също стяга мускулите на бедрото, бицепса на крака и прасеца.

Съдиите обръщат внимание на мускулите на гърдите и дъгата на гръдния кош, бицепса на ръката и крака, бедрото и прасеца, като правят оглед от главата до пръстите на краката. При тази поза съдиите имат възможност да преценят мускулите на бедрото в профил, което ще помогне за по-точното степенуване на мускулното развитие.

3. Двоен бицепс отзад:

Състезателката застава с гръб към съдиите и сгъва ръцете в лактите на нивата на раменете си, както при поза фронтален двоен бицепс и поставя единия си крак назад, опирайки се на пръстите му. След това тя стяга мускулите на ръцете, раменете, горната и долна част на гърба, бедрата и прасците.

Съдията гледа първо мускулите на ръцете и след това прави оглед от главата до петите. При тази поза има най-много мускули за оценяване. Това са : врат, рамене, бицепси, трицепси, предмишници, трапецовидни, повдигачи на раменете, горна и долна част на гърба, рибици, голями седалищни мускули, бицепс на краката, външни обликуси и прасци. Вероятно тази поза повече от другите ще помогне на съдията да оцени качеството на плътността, релефа и цялостния баланс на мускулите на състезателката.

4. Страничен трицепс:

Състезателката може да избере коя да е страна при тази поза, така че да покаже “по.добрата” си ръка. Тя застава с лявата или дясна страна към съдиите и поставя и двете си ръце зад гърба, като сплита пръстите на двете си ръце или хваща с по далечната на съдиите ръка тази, която е пред тях. Кракът, който е по-близо до съдиите е сгънат и подпрян на пръстите си. Състезателката придърпва предната си ръка и стяга мускулите на трицепса. Тя също повдига гърдите си и стяга коремните мускули, а също и тези на краката и прасците.

Първо съдията гледа мускулите на трицепса, а след това прави оглед от главата до стъпалата. В тази поза съдията ще огледа мускулите на краката в профил, което ще помогне за по-точното степенуване на сравнителното им развитие.

5. Корем и бедра:

Стоейки с лице към съдиите, състезателката поставя и двете си ръце сгънати в лактите зад главата и изнася единия си крак напред. След това тя стяга коремните си мускули чрез “свиване” на торса леко напред. Същевременно тя стяга и мускулите на бедрото на изнесения напред крак.

Съдията ще огледа мускулите на корема и изнесеното бедро, а след това ще направи оглед от главата до петите.

2. Оценяване на физиката при смесените двойки:

Съдията оценява всяка смесена двойка като едно цяло. Тези двойки, чиито физики си съответстват, хармонични са и се допълват взаимно ще получат по високо класиране от тези, чиито физики са очевидно различни и небалансирани, както например висок ектоморфен мъж и ниска мезоморфна жена или обратното. Този фактор ще продължи да бъде от значение и при втория рунд. Когато и двамата партньори използват подобни пози и движения на крайниците, както и при задължителните пози, по-високи класирания ще се дадат за по-висока точност при постигане на идентични линии. Петте задължителни пози тук са :

а/ Фронтален двоен бицепс

б/ Страни гърди

в/ Двоен бицепс отзад

г/ Страничен трицепс

д/ Корем и бедра

3.1 Бански костюми при смесените двойки:

Правилата за състезателно облекло са същите както и при другите категории в културизма, но тук съдиите ще имат предпочитание към взаимно допълващи се бански костюми, които подсилват физиките на смесената двойка и цялостният им облик. И двамата състезатели в двойката носят един и същи състезателен номер, закачен на лявата страна на спортните бикини или гащета.

3.2 Оценяване на Финалите:

На Финалите съдиите оценяват колко успешно всеки състезател показва физиката си под музикален съпровод. Съдията търси гладко и артистично съчетание с добра хореография, което може да всякакъв брой пози, обаче задължителните пози трябва непременно да бъдат включени. Състезателят задължително трябва да включи паузи, така че да покаже мускулното си развитие. Лягането върху подиума за позиране, дърпането на състезателния костюм с цел да се открие големия седалищен мускул, както и правенето на “лунни” пози е забранено. В състезанията за смесени двойки състезателите се оценяват както индивидуално, така и като едно цяло, като особено внимание се обръща на това до колко успешно техните индивидуални физики се допълват помежду си и до колко добре те се движат в унисон.

 Къде да тренирам | Вашия коментар | Грешка в текстта

назад

Fitness.bg on Facebook

ВИЦОВЕ

Приятели гледат финала на маратонско бягане. Единият гледа с бинокъл:
- Гледай, според мен онзи състезател с червената вратовръзка има най-големи шансове да спечели.
- Прав си,- казва другият.- Само че това не е вратовръзка, а езика му.


Copyright © 2009 Fitness.bg За нас :: Реклама :: Права :: Карта на сайта :: Контакти и въпроси :: Условия за доставка Изработено от СТЕНИК Уеб Дизайн
16 queries executed; Script time: 0.6673s