Фитнес БГфитнес и боди билдинг

 

Състезателен правилник на БФКФ-фитнес за жени

ПРАВИЛНИК НА БФКФ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АМАТЬОРСКИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФИТНЕС ЗА ЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ

 
1.1 Общи положения:

Правилникът е въз основа правилата на ИФББ за фитнес, Аматьорска дивизия, и се състои от директиви, политика, постановления и решения за ръководене на аматьорските състезания по фитнес.

 

1.2 Сила и действие:

Управителния съвет на БФКФ има право да внася промени в Правилника. Всяко решение взето от УС на БФКФ, отнасящо се до този правилник, е в сила до провеждане на годишното общо събрание на БФКФ по време на което тези решения се приемат или не.

 

1.3 Съгласие:

Клубните отбори членове на БФКФ и фитнес атлетите аматьори, администраторите и другите длъжностни лица се присъединяват към БФКФ по свое собствено желание, и постъпвайки така се съгласяват да спазват  Правилника. Ставайки член на БФКФ, членове приемат, че Правилника  съществуват за доброто на спорта фитнес и че при нарушаване му могат да бъдат подложени на дисциплинарни и други мерки от страна на БФКФ.

 

1.4 Тълкуване:

Признава се, че Правилника не може да обхване всички възможни ситуации, а в него трябва да се търси писмено ръководно начало при  разрешаването на даден въпрос. УС на БФКФ трябва да има правото да тълкува всеки въпрос, произтичащ от Правилника, или всеки такъв, който не се съдържа в него, и това тълкуване трябва да се счита за окончателно и да има задължителна сила.

 

1.5 Намерение:

Не е предвидено и не се предполага Правилника да се счита за “неизменен”, тъкмо напротив, трябва да се разглежда като ръководни начала. Всички въпроси произтичащи от Правилника, задължително трябва да бъдат преценявани според достойнствата им и основното ударение пада върху това кой обслужва най-добре интересите на спорта фитнес.

 

      2. Брой участващи състезатели:

На първенствата по фитнес за жени всеки спортен клуб участва с неопределен брой състезателки

 

3. Мерене и регистрация:

Меренето и регистрацията на всички утвърдени от БФКФ прояви се контролира от Главния съдия и следва да протече така:

 

1. От всички състезатели се изисква да се представят на Меренето и регистрацията независимо от категорията си, които обикновено се провеждат в деня преди Приджаджинга. Всеки състезател пропуснал Меренето и регистрацията в оповестеното време и място се елиминира от състезанието.

 

2.  Всеки отбор представен на проявата, независимо от броя на членовете си, е длъжен да се води от шеф делегата си или друго посочено лице на Меренето и регистрацията.

 

3.  Всички състезателки трябва да носят състезателното си облекло /бански и облекло за волното съчетание/, с което ще са на Приджаджинга и Финалите, за да може Главния съдия да се увери, че това облекло е в стандартите на ИФББ.

 

4.   Организаторът трябва да осигури стая за Меренето и регистрацията, в която да има средство за определяне височината на състезателките при отделните категории. Трябва да има също маса и столове за Секретаря и асистентите му и подходящ брой столове за състезателите и делегатите.

 

5.  Всички атлетки трябва да представят по време на Меренето и регистрацията следните документи:

 

      а/ състезателна карта,

      б/ печат за извършен пред състезателен преглед;

      в/ касета с музиката за волно съчетание, надлежно прибрана в пластмасова защитна кутийка с името на състезателя на кутийката и запис в началото на касетата

      г/ лична карта

 

6.   Има две категории на състезанията по фитнес жени

до 163 см

над 163 см

 

7.  Точното време на Меренето и регистрацията се обявява от организатора. Всички състезателки независимо от категорията си трябва да присъстват на Меренето и регистрацията в обявеното време. Период от 20-30 минути е достатъчен за меренето и регистрацията на всяка от категориите.

 

8.   Всяка състезателка пропуснала обявеното време за мерене и регистрация на категорията си се елиминира от състезанието.

 

9. Секретарят и неговите асистенти съставят списък на всички състезателки в категорията, след което дават копия от този списък на Главния съдия, Коменданта и неговите помощници, Церемониалмайстора, пресата и други индивидуални лица, които го поискат.

 

10. Секретаря или асистентите му дават на състезателите произволно избран състезателен номер, който съответства на номерата на останалите състезатели в категорията. С този номер закачен от лявата страна на банските или бикините състезателите се явяват на сцената по време на Приджаджинга и Финалите.

 

      11.Секретаря или неговите асистенти прикрепят към касетата на състезателите              състезателния им номер, който те са избрали.  

 

3.1  Медийна отговорност:

С регистрирането си за участие в утвърдена от БФКФ проява всеки състезател се съгласява, че може да бъде фотографиран, филмиран, записван на видео или по друг някакъв начин в полза на БФКФ  и спорта фитнес.

 

4. Облекло за позиране:

1. Състезателките трябва да носят бикини от две части и обувки с висок ток по време на рунда за предварително оценяване, рунда  по бикини и рунда по бикини на финала. Цвета и стила на бикините и обувките е по избор на състезателя, с изключение на правилата посочени по долу. Състезателите могат да се обличат, както считат за подходящо при изпълнението на волното си съчетание, с изключение на правилата изброени по-долу.

 

       2. В рунда по бикини е стриктно забранено носенето на бикини тип “прашка”. Дъното на бикините трябва да покрива минимум половината от седалището през цялото време на сравняването и оценяването.

 

       3. През цялото време дъното на бикините трябва да се носи така, че да не позволява събирането между седалището и наподобяването на бикини тип “прашка”.

 

       4. Бикините се проверяват зад сцената преди излизането на подиума. Ако се открие разминаване с правилата на ИФББ на атлета се дават 5 минути за да коригира облеклото си. В противен случай атлета се дисквалифицира.

 

       5. Бикини тип “прашка” са забранени по време на волното съчетание. Бански тип “прашка" са забранени да се носят върху боди, мрежести чорапи или трико. Бански тип “прашка” са забранени и носени под блузи или други връхни дрехи, които биха позволили виждането на цялото седалище по време на движението на състезателя по сцената.

 

      6. Облеклото за волното съчетание се инспектира преди състезателя да застане на сцената. Ако облеклото не е по стандартите на ИФББ, на състезателя се дават 5 минути за да коригира облеклото си, в противен случай той се дисквалифицира.

 

      7. Ако по време състезанието докато е на сцената, облеклото на състезателя се измества в тип “прашка”, музиката за позиране се спира и състезателя се отстранява с незабавна дисквалификация.

 

      8. Използването на искрящи и блестящи кремове към тялото са забранени.

 

      9. Състезателите са длъжни да носят бански костюми според правилата на ИФББ.

 

      10. Всякакви въпроси относно облеклото за позиране трябва да се отнасят до Главното длъжностно лице по време на Меренето и Регистрацията.

     

4.1 Представяне на сцената:

Следните правила би трябвало да се спазват по време на представянето на сцената:

 

1. Състезателите не трябва да дъвчат /дъвки, бонбони, сладкиши и др./

 

2. Косата трябва да е в прическа, като може да се носят и бижута.

 

3. Използването на реквизит е забранено

 

Забележка: Под реквизит се разбира всяко помощно средство, без костюма, за което се транспортира на подиума преди волното съчетание и се изнася от подиума след  него. Под костюм се разбира всяко състезателно облекло носено от състезателя, включително и малки предмети носени на или в ръка.

 

4.  Заради подсигуряване на състезателите се забранява използването на материали, които да предизвикат заплаха за останалите състезатели или да е необходимо тяхното чистене от подиума преди следващо изпълнение .

 

5.  Състезателят излиза сам на подиума за волното си съчетание без асистиране от друго лице.

 

6.  Забранено е използването на плажно масло, заради сигурността на състезателите.

 

7.  Фитнес-волното съчетание се изпълнява на боси крака или с обувки за тенис или атлетика.

 

8.  Фитнес атлетите могат да носят на облеклото си за съчетание логото на спонсор с размер не по-голям от 4 на 8 см.

 

 

5.Предварителен рунд за оценка:

Предварителния рунд за оценка нормално се провежда когато има повече от 15 състезателки в категория, въпреки че използването на такъв рунд може да се остави на решението на Главния съдия. Този рунд нормално протича така:

 

1.   Всички състезателки се извикват на подиума в една редица по ред на стартовите номера и носейки бикини в  две части и обувки с висок ток.

2.   Главния съдия командва завъртания на четвърт оборот.

            четвърт оборот на дясно

            четвърт оборот в гръб

            четвърт оборот на дясно

            четвърт оборот лице

3.  Ако има голям брой състезателки, Главния съдия разделя състезателките на равни по големина групи, които последователно излизат отпред и изпълняват завъртанията на четвърт оборот.

4.  В това време съдиите оценяват всички състезателки за степента на атлетизъм, пропорционалност и изглед на кожата.

5.  Използвайки Форма 1,озаглавена “Елиминация”, ако има над 21 състезателки в категорията, съдиите отбелязват с “Х” номерата на състезателките които трябва да останат в първата петнадесетица. Ако броя на състезателките в категорията е от 16 до 21, съдиите отбелязват с “Х” номерата на състезателките, които трябва да отпаднат от първите петнадесет.

6. Използвайки Форма 2,озаглавена “Статистически оценки при елиминирането”, статистиците преписват съдийските оценки. В зависимост от процедурата използвана в  по-горе, остават или 15 избрани или отпадат от 1 до 6 състезателки. В края на рунда за елиминиране, независимо от процедурата която се използва, финалния резултат е винаги само 15 състезателки допуснати до Приджаджинга.

7.  Ако има равни оценки на две или повече състезателки в първите 15 места, тези състезателки се извикват обратно на подиума, а съдиите преоценяват още веднъж състезателките при четвърт оборотните завъртания.

 

6.  Рунд 1 -  Бикини в две части:

Рунда по бикини се провежда така:

1.   Първите класирали се 15 състезатели се извикват отново на подиума, в една единствена редица по ред на номерата.

2.   Главния съдия командва сравнителни завъртания на четвърт оборот първо за цялата редица състезателки, а след това на групи от не повече от 5 състезателки. През това време съдиите набелязват кои точно състезатели да извикат на индивидуалните сравнителните завъртания, които следват непосредствено след това.

3.   Главния съдия командва сравнителните завъртания по искане на съдиите на не повече от 5 състезателки едновременно. Всеки съдия се очаква да наблюдава всички сравнителни завъртания, а не само тези, които е поискал. Ръководството “Как се оценява фитнес състезание” се намира в Приложение 2.

4.   В това време съдиите оценяват физиката като имат предвид атлетизма, в който се включва степента на твърдост,симетрия, пропорция и цялостното физическо представяне, в което се включва вида на кожата, държане на сцената и цялостно представяне.

5.   Използвайки Форма 3А, озаглавена “Съдийски бележки - Рунд бикини”, всеки съдия класира състезателките от 1 до 15 място, като не дава еднакви места на различни състезателки.

6.   Съдиите могат да използват Форма 4, озаглавена “Персонални съдийски бележки”, за да си водят бележки за отделните състезатели. Тази Форма се разглежда като лична за съдиите и е конфиденциална.

7.   На съдиите се напомня, че това не е състезание по културизъм. Състезателките трябва да са във форма относно мускулатурата си, но не се насърчават обема, релефа и венозността на мускулатурата, каквито се котират при културизма. Всяка състезателка показващи подобни качества трябва да се оценява по-слабо.

8.  Статистиците събират Форма 3А от съдиите и преписват оценките им във Форма 5, озаглавена “Статистически оценки”, под рунда по бикини. Те задраскват двете най-високи и двете най-ниски класирания при 9 съдии, събират останалите 5 оценки, написват тоталния сбор в колонката “междинна оценка” и написват мястото в колонката “място”.

9.  Ако има получени еднакви места в Рунда по бикини, не е необходимо веднага това равенство да се отстранява, тъй като оценките от този рунд се сумират със тези от следващия и тогава са изчислява мястото на полуфинала.

 10. Първите 15 състезатели след Рунд 1 преминават в Рунд 2 – Волно съчетание.

 

7.  Рунд 2 - Волно съчетание:

Рунда с волно съчетание протича така:

1.  Всяка състезателка се извиква на подиума по ред на стартовите номера за изпълнението на волното си съчетание, което е на фона на избрана от състезателката  музика, чиято продължителност е максимално 90 секунди.

2. Всеки съдия оценява волното съчетание от гледна точка на стил, индивидуалност, координация на движенията и цялостно представяне на подиума. Съдиите трябва също да насърчават изпълнения със силови и гъвкави движения, както и гимнастически такива. Волното съчетание може да включва аеробика, танц, гимнастика и други демонстрации на атлетически талант. Няма забранени движения. Използването на допълнителни предмети е забранено, ако не е предварително одобрено от организатора. На съдиите се напомня, че по време на Рунда волно съчетание се оценява САМО съчетанието, а НЕ физиката на състезателките.

3.   Използвайки Форма 3, озаглавена “Съдийски бележки - Волно съчетание”, всеки съдия трябва да класира състезателките от 1 до 15 място, като не бива да допуска даването на еднакви  места на различни състезатели.

4.  Съдиите могат да използват Форма 4, озаглавена “Персонални съдийски бележки”, за да си отбелязват бележки относно отделните състезателки.

5. Статистиците събират от съдиите Форма 3В и преписват местата във Форма 5, озаглавена “Статистически оценки” под Рунда за волно съчетание. След това те задраскват двете най-високи и двете най-ниски места и събират останалите пет в тотален сбор, който записват в колоната “междинна оценка”. Те прибавят междинния резултат от Рунда по бикини към този от Рунда волно съчетание и получават оценката на Приджаджинга в графата място.

      6. Ако има състезателки с равен брой точки в Приджаджинга, те се разрешават по метода на “Сравнителното класиране” и оценките от Рунда по бикини. Всяка индивидуална съдийска оценка на състезателки с равно класиране се сравнява колона по колона, като се поставя точка до номера на състезателката с най-първо място. Оценките на всички девет съдии се включват в сравнението. Всяка от сравняваните състезателки трябва да получи определен брой точки според класирането си. Атлетката с най-голям брой точки се класира първа от сравняваните състезателки и получава най-предно място от тях.

       7. Първите 10 състезателки се класират за Финала.

 

      8.Финали:

Финалите би следвало да протекат така:

1. Всички 10 финалистки, носейки бикини в две части и обувки с висок ток, се извикват на подиума по ред на номерата и в една редица.

2. Всяка от тях се представя по номер, име и клуб. След това всички 10 състезателки изпълняват / максимум 90 секунди/ волното си съчетание по ред на стартовите номера, като това волно съчетание не се оценява. Първите 6 от тях се връщат за рунда на сравнителните завъртания,  който се оценява. Там те носят бикини в две части и обувки с висок ток.

3. Главния съдия командва сравнителни завъртания на четвърт оборот, като всяка състезателка се извиква по ред на номерата да изпълни четвързавъртанията в средата, лявата и дясната част на подиума.

4. Съдиите използвайки Форма 6, озаглавена “Финални оценки”, и съобразявайки се със същите критерии за оценка както по време на Приджаджинга, трябва да класират състезателките от 1 до 6 място без да дават еднакви места на различни състезателки.

5. Статистиците събират Форма 6 от съдиите и преписват съдийските оценки във Форма 5, озаглавена ”Статистически оценки” в секцията наименувана “Финален рунд”. Двете най-високи и двете най-ниски оценки се задраскват, събират се останалите пет и се написва тоталния сбор в колоната “резултат”.

7. Статистиците прибавят след това резултата от Приджаджинга към този от Финалите и написват сбора им в колоната “финален резултат”.

8. Ако има равни места във “финалния резултат”, равенството се разрешава чрез метода на “Сравнителното класиране” и оценките на състезателите от Финалите. Всяка индивидуална съдийска оценка за състезатели с еднакво класиране се сравнява колона по колона като се пише точка до номера на състезателя с най-първо класиране. Оценките на всичките девет съдии се включват в сравняването. Всеки от сравняваните състезатели трябва да получи определен брой точки според класиранията, които са му дадени. Атлета с най-много точки се класира най-напред от сравняваните състезатели.

 

9. Церемония по награждаването:

Тя протича така:

1 Финалистките се извикват  на сцената за да вземат участие в церемонията по награждаването.

2. Церемониалмайстора, използвайки Форма 7, озаглавена “Официални резултати в категорията”, съобщава 6-то място. След получаването на наградата си състезателката застава в далечната дясна част на редицата.

3. Церемониалмайстора съобщава после 5-та класирана. След получаването на наградата си състезателката застава в далечната лява страна на редицата.

4 .Церемониалмайстора продължава с оповестяването на 4-тото, 3-то, 2-тото и 1-то място. Първите трима състезатели застават в центъра на редицата от финалисти.

5. Организатора трябва да достави трофеите на 6-те финалисти.

6. Организатора трябва да достави Златен, Бронзов и Сребърен медал на първите трима класирани.

7. Организатора трябва да достави също грамоти на финалистите от 1-во до 6-то място.

 

 

Как да се оценява фитнес състезание

 

Увод:

На съдиите се напомня строго, че те съдийстват ФИТНЕС състезание, а не КУЛТУРИЗЪМ състезание за жени. Типът мускулатура, венозността, мускулния релеф, или липсата на тлъстини в резултат на диета при жените културистки не се разглеждат под внимание при фитнеса и дори напротив, трябва да се оценяват като недостатъци.

 

Главно представяне:

На съдиите се напомня, че поведението и начина на позиране на състезателите през цялото време докато са на подиума, трябва да се вземе под внимание и да се оцени. Общия вид който състезателя показва, трябва да говори за спокойствие и увереност. Това особено важи за времето през което състезателя е в релакс и сравнителните завъртанията на четвърт оборот.

Когато стоят в релакс, състезателите не трябва да заемат стегнати пози с ръце, които са сгънати и показващи стегната мускулатура към съдийската страна. Позата релакс се изпълнява с глава и очи сочещи напред, изправено тяло, рамене назад, гръдния кош напред, прибран стомах, краката събрани и ръце ОТПУСНАТИ и висящи свободно.

По време на всяко четвърт завъртане се спазват същите правила.

Рунд 1 - Бикини:

В този рунд състезателите се извеждат на подиума по ред на стартовите номера в една линия. Командва им се сравнителни завъртания на четвърт оборот, първо като една цяла група, а след това на по-малки групи от максимум пет състезателя наведнъж. Всеки съдия трябва да наблюдава всички сравнявания, а не само тези които е поискал.

По време на сравняванията всеки съдия не бива да забравя, че оценката е обща като за “Цялостен пакет”. Съдията би трябвало да оцени общата степен на атлетизъм на цялата физика. Това оценяване започва от главата и продължава надолу взимайки цялата физика под внимание. Оценката започва от общото впечатление от физиката, лицето и косата, цялостната атлетичност на физиката, цялостна балансираност и симетричност на физиката, състоянието на кожата, тонусът й, способността на състезателката да се представя със спокойствие и увереност.

Физиката трябва да бъде оценена като степен на цялостен мускулен тонус, като резултат от тренираност. Мускулните групи трябва да са заоблени и стегнати с малко количество подкожна мазнина. Физиката не трябва да е изключително мускулеста или мършава, както и прекалено релефна. Състезателите с такива физики се оценяват по-ниско. Оценката също трябва да включва стегнатостта и тонуса на кожата. Кожата трябва да е здрава на вид и без целулит. Състоянието на лицето, косата и грима би трябвало да допълват “Цялостния пакет”.

Оценката на съдиите трябва да включва цялото представяне на атлета от момента на излизането до момента на слизането й от сцената. През цялото време фитнес състезателя се разглежда с ударение върху: “здрава, в кондиция, атлетична “ физика, атрактивно представена в “Цялостния пакет”.

 

Рунд 2 - Волно съчетание:

В този рунд състезателя изпълнява фитнес програма на музика по неин избор до 90 секунди.

Още веднъж съдията взима предвид “Цялостния пакет” от момента на качване на сцената до момента на слизане от нея.

Съдията трябва да оцени хореографията и творчеството на едно фитнес съчетание изпълнено с висок темп и скорост.

Въпреки, че задължителни движения не се изискват, правилата налагат:

 

1. Елементи на СИЛА - като например различни гимнастически движения като шпагати, лицеви опори на една ръка, подскоци на ръце, и т.н. Броя на силовите движения,степента им на трудност и цялостното творчество при изпълнението им се оценяват от съдиите.

 

2.Елементи на ГЪВКАВОСТ – в това число високи ритници, шпагати мъжки и женски. Броя на движенията за гъвкавост, тяхната степен на сложност и цялостното творчество при изпълнението им трябва да се вземе под внимание от съдиите.

 

3.СКОРОСТТА или темпото на съчетанието демонстрира една степен на тренираност на сърдечносъдовата система, жизненост и издръжливост. Например, ако две съчетания съдържат еднакви по брой и степен движения за сила и гъвкавост, съчетанието изпълнено с по-голяма скорост е по-трудно да се направи дотолкова, доколкото движенията там са правилно изпълнени.

 

Да повторим отново, че съдията трябва да отчита “Цялостния пакет”, а не само отделните движения. Има един компонент - един елемент “шоуменство”, който състезателите вкарват във фитнес съчетанията и той е характерен само за тях. Това е тяхната самоличност, чар, присъствие на сцената и естествения ритъм който изиграва роля при крайното класиране на състезателите.

 

 Къде да тренирам | Вашия коментар | Грешка в текстта

назад

Fitness.bg on Facebook

ВИЦОВЕ

Един борец си кара мерцедеса и на един светофар го среща един с трабант и му чука на прозореца:
- Какво има? - пита бореца.
- Ще ми препечеш ли филийките на тостера ти, че моя се развали? - го пита този от трабанта.
- Ама аз нямам тостер! - му отвръща бореца.
- Е защо ти е тогава мерцедес като нямаш тостер?
Бореца се ядосва и си купува тостер. Пак се срещат двамата на светофара и пак този от трабанта му чука на прозореца:
- Ще ми стоплиш ли супата че ми се е развалила печката? - го пита този от трабанта.
- Ама аз нямам печка! - му отвръща бореца.
- Е защо ти е тогава мерцедес като нямаш печка? - се възмущава човека.
Тогава бореца се ядосва и си купува всякакви уреди. Срещат се пак двамата на светофара, но този път бореца чука на прозореца на този от трабанта, човека се показва:
- Какво искаш?
- Няма ли да ме помолиш още нещо? - го пита бореца.
- Ееее! За това ли ме изкара от банята? - се възмущава човека с трабанта…


Copyright © 2009 Fitness.bg За нас :: Реклама :: Права :: Карта на сайта :: Контакти и въпроси :: Условия за доставка Изработено от СТЕНИК Уеб Дизайн
16 queries executed; Script time: 0.6932s