Фитнес БГстатии

 

Power пептиди превземат състезателните спортове

Power пептиди превземат състезателните спортове   - Фитнес БГ
Пептидите са известни като „протеин хидролизати” в спортното хранене и в храненето на бебета и възрастни, защото се преобразуват по-бързо и ефективно от протеина в телесни протеини и подпомагат изграждането на мускулите и клетките, респ. растежа и възстановяването на телесни клетки.

Пептиди се наричат молекули, състоящи се от 2 до 50 аминокиселини, а протеини – съединения с повече от 50 аминокиселини.

Пептидите могат да се получат синтетично или чрез хидролиза на протеини, т.е. чрез целенасочено предварително разграждане под действие на ензими. При хидролизата големите молекули на аминокиселините в състава на протеините се подлагат на разлагане чрез сложни или по-малко сложни методи в реактори (ферментатори) до по-малки съединения от аминокиселини, т.е. пептиди, под действието на специално побрани ензими.

Биоактивни пептиди

Дълго време отличната биодостъпност на пептидите, т.е. степента на тяхната използваемост като „градивен материал” за синтезиране на телесни протеини (мускули, протеини на имунната система, кръвни протеини, ензими и т.н.) се посочваше като основно предимство на тези късо-верижни молекули. През последните години обаче, науката доказа категорично, че някои специални биоактивни пептиди доставят не само градивен материал (азот) за телесните клетки, но и регулират определени жизнени функции като обмяната на мазнините, въглехидратите и белтъците, имунната система, умствено-психичните дейности и ензимната активност в организма.

Анаболни функции

В клинични изследвания се установи, че добавянето само на 1 г различни късо-верижни пептиди дневно към нормалното хранене води до значително по-добро натрупване на мускули и сила. Тъй като този грам доставя нищожно количество азот в сравнение с нормалната доза от 100-200 г протеин дневно, анаболният ефект на пептидите не може да се обясни единствено с осигуряването на градивен материал за мускулите. Това се потвърждава и от факта, че различни по вид пептиди от различни източници показват различни по сила анаболни ефекти при дозиране от 1 г на ден, въпреки че количествата на доставения азот за мускулите са приблизително еднакви. Изненадващо бе и откритието, че късо-верижните пептиди от кръвни протеини, казеин и суроватъчен протеин се приближават по своя анаболен ефект до класическите „градители на мускулите” – креатин монохидратите (но при по-бавно приложение и видим ефект в рамките на няколко месеца), докато дългите пептиди от растителни и рибни протеини имат по-слабо действие. Тъй като биологична стойност на суроватъчния протеин е по-висока от тази на казеина и значително надминава тази на кръвните протеини, поради което доставя повече азот на един грам, аналогичното действие на пептидите трябва да се обясни първо с особеностите в структурата им и след това с доставянето на азот.

Функции, свързани с обмяната на мазнините

Сензация предизвикаха изследвания, в които приемането отново само на 1 г пептиди дневно показа значителен ефект върху обмяната на въглехидратите и мазнините.

Преди много години е установено, че свръх високото съдържание на протеин в храната от поне 40% има положителен ефект при диети за намаляване на телесните мазнини, респ. потиска натрупването на мазнини, като придава усещане за ситост и повишава термогенезата (изгарянето на калории) с 20-30%. По-новите изследвания с глобулин-пептид D обаче недвусмислено доказаха, че 1 г от пептида дневно е достатъчен, за да свали стойностите на триглециридите в кръвта с 35% и да насочи мастните киселини не към натрупване на телесна мазнина, а към изгаряне в цикъла на Кребс с помощта на АТФ (аденозинтрифосфат). Ин витро изследвания с този пептид и соевия протеин-пептид S показват дори, че не само мастните киселини, но и въглехидратите от храната биват провеждани през енергийния цикъл. Благодарение на тези свойства се ограничава натрупването на телесна мазнина и в същото време се подобряват снабдяването с енергия чрез АТФ, физическата и умствената производителност, респ. процесите на изграждане на мускули (срв. точката за анаболните функции).

По отношение регулацията на мазнините късо-верижните пептиди от животински протеини надминаха значително пептидите от растителен произход при представители от мъжки пол от различни видове в сравнение с женски индивиди. Изненадващ бе фактът, че късо-верижните пептиди от рибни протеини най-силно ускориха обмяната на мазнините, но най-слабо подпомогнаха изграждането на мускулна маса. Късо-верижните пептиди бяха толкова подробно изследвани в Япония, че се ползват с официален статут на “FOSHU” добавка за понижаване нивото на триглицеридите.

Имуномодулаторни функции

Тъй като ендогенните (телесни) протеини на имунната система могат да се получат от хранителни протеини, всички протеини, респ. техните пептиди и аминокиселини, са от значение за нейното поддържане. В САЩ, където през последните години се обръща особено внимание на суроватъчните протеин изолати се установи, че тези над 90-процентови протеини са значително имуноактивни, в случай, че имат високо ниво на денатурация. Междувременно много други изследвания показват, че почти всички протеини, хидролизирани (и с това преднамерено денатурирани) до късо-верижни пептиди, са имуноактивни. Като особено активни по отношение на имунната система се утвърдиха обаче хидролизатите от суроватъчен и пшеничен протеин, разполагащи с високо съдържание на глутамин (който подобрява цялостната имунна защита на тялото) и/или цистеин (който ускорява синтезата на СОД).

Ментални функции

Общоизвестен факт е, че декстрозата и/или кофеинът повишават концентрацията, но ефектът е краткотраен поради отделяне на инсулин и последващо спадане на кръвната захар. Аминокиселините тирозин, фенилаланин и, както отскоро се установи, сместа от верижно-разклонени аминокиселини (ВСАА) с голямо количество L-левцин, увеличават умствената производителност, като това се усеща по-приятно и по-продължително. Стимулиращият ефект е наистина значителен и намира приложение предимно в САЩ сред работещи в областта на икономиката, армията, студенти, състезаващи се спортисти и хора, чийто успех зависи много от техните умствени и психо-физически способности. Суплементирането с микс от аминокиселини се препоръчва най-вече в бойните спортове (особено бокс), тениса, футбола и всички свързани с технически умения спортове, но също и в спортовете за издръжливост. От друга страна, за постигане на умствен баланс, справяне със стреса и спокоен сън обикновено се взимат триптофан и GABA. Особено добър ефект има комбинацията от свободната аминокиселина L-триптофан с биоактивния суроватъчен протеин хидролизат-пептид NA6, който съдържа късо-верижни триптофан-пептиди.

Примерни изследвания:

1.
В едно изследване в клиниката Higashi-Hankyu Bldg в Осака, Япония, тестваните лица приемали нормална храна, всички хранителни продукти били позволени и обичайните житейски навици не били променяни. Групите, приемащи пептиди, получавали 600 или като алтернатива 1200 мг късо-верижен глобулин-пептид дневно, разпределен в дози от 300, съответно 600 мг към двете основни хранения за деня. Плацебо-групата получавала капсули с псевдоефект, които изглеждали по същия начин. След три месеца пептидните групи загубили средно 7%, респ. 10% от телесните си мазнини, докато плацебо-групите запазили същите мазнини.
Любопитно е, че в това изследване мъжете свалили само 0,7% от теглото си, докато жените – 0,5%. Очевидно тези пептиди подобряват съотношението мускули-мазнини, като разграждат телесните мазнини и натрупват свободна от мазнини мускулна маса (това беше установено и в различни опити с животни). Остава да отбележим само, че никой от участниците в изследването не се е занимавал с интензивна спортна дейност и според първоначални практически резултати при бодибилдери положителният ефект спрямо съотношението мускули-мазнини е по-силно изразен.

2.
Способността на късо-верижните пептиди да намаляват стойностите на триглециридите се доказа в изследване на Kagawa и др., проведено в Медицинския университет Ehime, Япония. Установи се, че дори при богато на мазнини хранене пептидите понижават стойностите на мазнините в кръвта с 40%.

3.
В опит с животни беше изследвана биологичната активност на различни пептиди по отношение на изграждането на свободна от мазнини мускулна маса, респ. изгарянето на телесни мазнини. При нормално (богато на мазнини) хранене бяха получени следните резултати:

Вид пептид    Телесно тегло в г     Мастна тъкан в г     Чиста мускулна маса в г
Без пептид             36,5 (29,0)              2,0 (1,8)                       34,5 (27,2)
Кръвен протеин     36,9 (29,2)              1,6 (1,4)                       35,3 (27,8)
Рибен протеин       34,8 (29,3)              1,3 (1,3)                       33,5 (27,0)
Соев протеин         36,9 (29,3)              1,8 (1,4)                        35,1 (27,9)

Стойностите в скобите показват резултатите при животните от женски пол. Очевидно късо-верижните пептиди подобряват усвояването на хранителен протеин (повишаване на чистата мускулна маса) и променят по различен начин съдържанието на мазнини в тялото.
Засега не са изяснени причините за отклоненията при хидролизата на рибния протеин.

4.
В патент 59076022 A на Terumo Corporation се доказа, че определени късо-верижни пептиди могат да увеличат нивото на усвояване на азот и при човека и да доведат до значително натрупване на мускулна маса чрез подобряване на азотния баланс.
Много други изследвания показват, че действието на късо-верижните пептиди не е видово специфично. При риби, както и при свине добавянето на пептиди към храната доведе до намаляване на мазнините в месото, увеличаване на мускулите и подобряване на вкуса на тези животни, използвани в производството на хранителни продукти.

Кои са най-биоактивните пептиди?

Редица изследвания показват, че действието на пептидите зависи също от източника на протеин, метода на хидролиза, вида на използваните в хидролизата ензими, степента на хидролиза, респ. молекулната маса и дължината на пептидните вериги.

Източникът на протеин влияе върху тяхното действие чрез различния състав от аминокиселини в различните протеини. При хидролиза на различни протеини се получават пептиди, различаващи се по състава от аминокиселини и проявяващи различна биологична активност.
Точно както при нормалните хранителни продукти, така и при пептидите най-голям ефект има „разнообразното и балансирано” хранене. С други думи, максимална, многостранна и устойчива биологична активност може да се постигне с „разнообразна и балансирана” смес от пептиди от различни източници на протеин.

По принцип нискомолекулните, респ. късо-верижните пептиди, са по-активни от високомолекулните, респ. средно-верижни пептиди, независимо от какви протеинови източници са получени. Средно-верижните пептиди от своя страна са по-активни от дълго-верижните пептиди, а те на свой ред от протеините, чиито молекули се състоят от повече от 50 верижно-свързани аминокиселини.

Дори малките дози пептиди разгръщат своето действие!

Докато протеините доставят основно азот (материал за изграждане на клетките) и даже в завишени количества от 30, 40 или повече грама имат умерена биологична активност, при биоактивните пептиди са достатъчни дози от едва 0,5-5 г, за да се прояви тяхното действие.
Тъй като в храносмилателния тракт на човека разграждането (хидролизата) на протеините от нормалното хранене до различно дълги пептиди е непълно и зависещо от много фактори (индивидуални особености на храносмилането, усвояване на протеина, съдържание на мазнини в храната, физически и психически стрес и т.н.), по този начин се получават изключително малки количества силно биоактивни късо-верижни пептиди. Дори при увеличаване приема на протеин в храносмилателната система на животните и човека не могат да се образуват необходимите количества от 500-5000 мг пептиди.

С помощта на контролираната хидролиза на протеини във ферментатор, обаче, може да се извърши пълно разграждане (хидролиза) и да се получат голям брой точно определени и особено активни пептиди. Те се оползотворяват директно и напълно независимо от факторите на храносмилане от човешкия и животинския организъм и проявяват значителна функционалност при приемане само на няколко грама дневно.

Качеството е на първо място!

Продаваните в момента пептиди се различават в качеството (източника на протеин, метода на хидролиза и т.н.), функционалността и цената (от 5 до 1000 евро на кг). За потребителя е невъзможно да отсее добрите от по-лошите продукти и дори специалистите изпитват затруднения в определянето на качеството, респ. дължината на веригите на пептидите и тяхната биоактивност. От изложеното по-горе се разбира, че евтиният хидролизиран (или анхидро-) протеин с прекалено дълги пептиди е неспособен да достави достатъчно биоактивни късо-верижни пептиди, дори ако се приема в големи количества. Затова е изключително важно потребителят да се обърне към доставчик, на когото може да се довери напълно.

Оптималната формула!

Силата на анаболното (изграждащо), имуномодулаторно и други действия на пептидите може да се контролира чрез подходящ избор и оптимална дозировка на различни видове пептиди. Понеже късо-верижните пептиди в малки дози гарантират особено висока биоактивност и функционалност, но в такива количества доставят много малко азот, важно е да се следи за достатъчното снабдяване с протеин и/или – особено при ограничено усвояване на протеин (напр. при физически или психически стрес, спорт, напреднала възраст, заболяване и т.н.) – с лесносмилаеми средно- и дълго-верижни пептиди.

В практиката се наложиха следните три различни форми на дозировка:

1. Здравите, млади средностатистически хора с нормално активен начин на живот могат да регулират с няколко грама късо-верижни пептиди дневно, така да се каже като функционална хранителна добавка (най-често във вид на капсули), своята имунна система, мускулна маса, телесни мазнини и умствена си производителност.

2. По-възрастните или подложени на физически/психически стрес или заболяване средностатистически хора, страдащи от проблеми с храносмилането и водещи нормално активен начин на живот, могат да регулират с няколко грама късо-верижни, 5-10 г средно-верижни и евентуално 20 г дълго-верижни пептиди, така да се каже като диетична храна при затруднено храносмилане, своята имунна система, мускулна маса, телесни мазнини и същевременно да си осигурят азот (материал за изграждане на клетките).

3. Състезаващият се спортист може да регулира със смес от няколко грама късо-верижни, 5-10 г средно-верижни, 20-50 г дълго-верижни и 50-100 г протеинов концентрат, така да се каже като диетична храна при интензивни мускулни натоварвания, своята имунна система, мускулна маса и масата на телесните мазнини и същевременно да покрие повишените нужди от азот. В повечето случаи, съвременните продукти от този вид съдържат допълнително специални хидролизирани въглехидрати и голям брой ергогенни (подпомагащи производителността) субстрати като креатин монохидрат, функционални смеси от аминокиселини и др., и – при условие, че са използвани висококачествени суровини (което за съжаление не винаги се прави) – са толкова ефективни, че правят възможни постижения от световна класа без употреба на забранени допинг вещества.

Източник:http://peak.bg

 
 назад

Fitness.bg on Facebook

ВИЦОВЕ

Заекът имал рожден ден. Решили вълците да му изпратят поздравителна телеграма.
Седнали, написали я, дошли до подписа и взели да се чудят какво да напишат: "глутница вълци" или "група другари".
Накрая се решили на компромис: "глутница другари
Copyright © 2009 Fitness.bg За нас :: Реклама :: Права :: Карта на сайта :: Контакти и въпроси :: Условия за доставка Изработено от СТЕНИК Уеб Дизайн
14 queries executed; Script time: 0.7186s