Фитнес БГстатии

 

Мускулите

Мускулите - Фитнес БГ

Мускулите са част от опорно-двигателната система на човека. Функцията на мускула е чрез съкращаване и удължаване на размера си да премества в пространството скелета и костите от опорно-двигателната система. Мускулът е изграден от мускулни влакна, а те от мускулни клетки, които имат свойството да увеличават обема си. Те са с прост строеж, имат само клетъчно ядро и голяма цитоплазма.

Видове мускули

Големината, формата и размера на мускула се определят от групирането на мускулните клетки във влакна. Мускулите се делят на няколко основни групи:

Според разположението в тялото

Мускули на главата:

  • мимически;

  • дъвкателни;

Мускули на шията - чрез тях се извършва движението на главата и шията.

Мускули на туловището:

  • гръбни;

  • гръдни;

  • коремни;

Мускули на крайниците:

  • на горен крайник;

  • на долен крайник;

Според действието

Синергисти - мускули, извършващи еднакво действие, пр. сгъване, привеждане, завъртане;

Антагонисти - мускули, извършващи противоположно действие, пр. едните сгъват, а другите разгъват;

Силата на мускула се определя не от обема му, а от броя клетки при напречно сечение на влакното. По вид мускулите се групират на двуглави, триглави и многоглави мускули. С главата на мускула, с която мускулът се прикрепя посредством сухожилия към костта, а тялото към останалата част. Броят и видът на мускулите определят подвижността на тъканите и костите. За да притежава човек добра мускулна сила, е необходимо да приема количество храна, което да компенсира енергийния разход при съкращаването и отпускането на мускулите, както и минералния състав, за да може да се поддържат клетките. Мускулните клетки изграждат една от главните тъкани в човешкото тяло - мускулната.

Мускулна тъкан

Мускулната тъкан е образувана от силно удължени клетки - мускулни влакна. Миофибрилата е основната функционална единица и е изградена от съкратителни белтъци —актин и миозин. Основната функция на мускулната тъкан е двигателната, която осигурява възбудимостта, проводимостта и съкратимостта.

 • Възбудимост - това е свойството на клетката да премине от състояние на покой в активно състояние под действие на дразнители.

 • Проводимост - способността на клетката да предава възбуждането като нервен импулс по дължината си.

 • Съкратимост - способността на мускулната клетка да намалява дължината си.

Произхода на мускулната тъкан е от мезодермата.

Съществуват няколко вида мускулна тъкан:

1. Напречнонабраздена мускулна тъкан - има дълги многоядрени клетки, като ядрата са разположени в периферията на клетките, под клетъчната мембрана. При наблюдение с микроскоп на напречнонабраздената мускулна тъкан клетките имат тъмни и светли ивици, което се дължи на миофибрилите, откъдето е получила и името си. Тези мускулни влакна изграждат скелетните мускули и извършват бързи и мощни съкращения с кратък период на почивка, затова се изморяват лесно. Съкращават се волево под действието на импулси, идващи от кората на главния мозък. Заема 40% от масата на тялото.

2. Гладка мускулна тъкан - изградена е от вретеновидни клетки с едно ядро, разположено в центъра. Миофибрилите трудно се различават с микроскоп, затова и е наречена така. Извършва бавни ритмични съкращения без признаци на умора и за разлика от напречнонабраздената, се контролира от вегетативната нервна система. Изгражда стените на храносмилателната, отделителната, дихателната система и на кръвоносните съдове.

3.Сърдечна мускулна тъкан-изградена е от клетки, които в краищата си се разклоняват. Клетките ѝ се свързват чрез междуклетъчни дискове. Извършва бързи и ритмични съкращения с дълъг период на почивка, затова и не се изморява. За нея е характерно свойството автоматия - способността да генерира импулси без въздействие отвън, но се влияе и от вегетативната нервна система. Изгражда само сърцето.

Видове мускулна тъкан

 • Скелетна - образувана от влакна, които погледнати под микроскоп изглеждат напречнонабраздени. Изгражда мускулите на туловището, крайниците и главата. Чрез съкращението ѝ се осъществява предвижването на тялото в пространството. Съкращенията на напречнонабраздената мускулна тъкан са волеви - настъпват по желание на човека.

 • Гладка - състои се от къси, гладки влакна, които не са напречнонабраздени а гладки, погледнати през микроскоп. Изгражда кухите вътрешни органи- стомах, черва, кръвоносни съдове и др. От съкращението ѝ зависят жизненоважни процеси като дишането, кръвообращението и храносмилането. Съкращението на гладката мускулна тъкан е неволево - Не се извършва по желанието на човека.

 • Сърдечна -образувана е от влакна, които са по-къси от тези,които образуват скелетната мускулна тъкан и погледнати под микроскоп те изглеждат напречнонабраздени. Между клетките има специални дискове,по които се предава сигнала за съкращение.Сърдечната мускулна тъкан изгражда мускулита на сърцето.Съкращенията са жизнено важни за човека и са неволеви.назад

Fitness.bg on Facebook

ВИЦОВЕ

Буцата и Репата вървят и си говорят. Изведнъж на Репата му звънни мобилният и като започнал да говори си запушил ухото с длан.
Буцата го пита:
- А бе, Репа ти що си си запушил ухото?
- Ти си много тъп бе! Ми как що бе - да не изтича информация!
Copyright © 2009 Fitness.bg За нас :: Реклама :: Права :: Карта на сайта :: Контакти и въпроси :: Условия за доставка Изработено от СТЕНИК Уеб Дизайн
14 queries executed; Script time: 0.5357s